»  Informace k nákupu  »  Ostatní informace

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena nařízením Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzickým osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás, jako kupujícího, pokud zboží nabýváte jako fyzická osoba, o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti jako prodávajícího a s tím souvisejících Vašich právech, a to v slouladu s článkem 12 a násl. GDPR.

Tento dokument se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je obchodní společnost SPOKE, s.r.o., se sídlem Americká 124, 330 11 Třemošná, identifikační číslo: 29112257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25605 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování SPOKE, s.r.o., Americká 124, 330 11 Třemošná, adresa elektronické pošty info@spoke.cz, telefon +420 379 490 490.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, napříkad jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvů fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

1.5. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst 1 písm. b) GDPR, splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dále oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR.

2.2. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely: Vaše jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační čílo pro účely uzavření kupní smlouvy s Vámi a její plnění, splnění právních povinností a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce. Vaši dodací adresu pro účely plnní smlouvy. Vaše telefonní číslo pro účely plnění smlouvy. Vaši adresu elektronické pošty pro účely plnění smlouvy, pro účely marketingu včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o něktetých službách informační společnosti a účely zasílání dotazníku spokojenosti s nákupem "Ověřeno zákazníky". 

2.3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajíích ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit; zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

2.4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3. Doba uložení osobních údajů

3.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4. Další příjemci osobních údajů

4.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci mohou být:

Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČO: 63077051
PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO: 25194798
IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8, IČO: 25722174
Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 2429916
MESSENGER a.s., Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5, IČO: 27575896
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983
GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, IČO: 26046768
Ing. Václav Cehlárik, Václavovická 1614, 739 34 Šenov, IČO: 73050962
Web4U s.r.o., Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO: 26058774
Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685
Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO: 02387727
Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5, IČO: 27604977
ROI Digital s.r.o., Havlíčkova 1155, 270 01 Nové Strašecí, IČO: 05866910
Datys Finance, s.r.o., sady 5. května 303/46, 301 00 Plzeň, IČO: 25239830

4.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

4.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Práva subjektu údajů

5.1. Za podmínek stanovených GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

5.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

5.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

6.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě.

6.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 


Provozováno na Provozováno na systému NetShops
Cookies Cookies
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.
Technické cookies
Zobrazit více
Reklamní cookies
Zobrazit více
Analytické cookies
Zobrazit více
Personalizované soubory cookie
Zobrazit více