»  Reklamace a vrácení zboží  »  Reklamace zboží

Reklamace zboží

Ajéjé, něco není v pořádku? To nás mrzí, ale všechno se dá napravit! 

 

Reklamační řád se vztahuje pouze na vady zakoupeného zboží. Pokud si přejete zboží vrátit ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží (nemá žádnou vadu), pak prosím vyplňte formulář pro vrácení zboží.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na případy, kdy je kupující spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího – společnosti SPOKE, s.r.o., se sídlem Americká 124, 330 11 Třemošná, IČO 291 12 257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25605 (dále jen „prodávající“). Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

2. PODMÍNKY REKLAMACE A JEJÍHO UPLATNĚNÍ

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží.

Záruka se vztahuje pouze na vady, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo vadou výrobní. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Zboží zašlete zpět na adresu SPOKE, s.r.o., Americká 124, 330 11 Třemošná. Zásilka by měla obsahovat řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu o koupi a zboží (případně záruční list, pokud byl součástí). Reklamační protokol můžete také vyplnit jednoduše online.

Doporučujeme zboží zasílat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. V případě oprávněné reklamace hradí účelně vynaložená náklady na reklamaci prodávající.

Zboží k reklamaci je vhodné předložit kompletní a čisté. Prodávající je oprávněn znečištěné nebo nekompletní zboží odmítnout.

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Po kontrole reklamovaného zboží Vám bude odesláno potvrzení o přijetí do reklamačního procesu. Reklamace bude následně vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Informace o vyřízení reklamace bude zaslána na e-mail uvedený v reklamačním protokolu.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo požadovat odstranění vady, doplnění toho, co chybí, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, odstoupení od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny.

Každá řádně podaná reklamace bude předložena výrobci (nebo jeho zodpovědnému zástupci) k posouzení a v případě oprávněné reklamace vyřízena oprava nebo výměna zboží. V případě neoprávněné reklamace může být zboží posláno zpět na náklady kupujícího.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí.


Provozováno na Provozováno na systému NetShops
Cookies Cookies
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.
Technické cookies
Zobrazit více
Reklamní cookies
Zobrazit více
Analytické cookies
Zobrazit více
Personalizované soubory cookie
Zobrazit více